EELK Rapla Maarja-Magdaleena kogudus
 
Avaleht > Uudiste arhiiv

Uudiste arhiiv

EELK Misjonikeskuse piiblikursus täiskasvanutele
19. jaanuaril alustab Põltsamaal järjekordnekogu aasta kestev EELK Misjonikeskuse poolt läbi viidav loengusari piiblikursus täiskasvanutele. Kokku saadakse kord kuus reedel ja laupäeval alates jaanuarist kuni novembrini (v.a. juuni ja juuli) EELK Põltsamaa koguduse kiriklas. Kursuse maksumus kokku (9 kuud) on 315 eurot. Osavõtumaksu võib maksta ka ühe kuu kaupa (a 35 eurot). Täpsemat infot ajakavast ja osalemistingimustest saad küsida projektijuhilt õpetaja Kalle Kõiv’ult, tel 50 123 25, e-post: kalle.koiv@eelk.ee. Vaata lisainfot http://misjonikeskus.eelk.ee/taiskasvanute-piiblikursus-alustab-jaanuaris/

Kevadine leerikool
4. veebruaril algab Rapla koguduses uus leerikursus. Leeritunnid toimuvad igal pühapäeval peale jumalateenistus kell 13:30 Kiriku kõrval pastoraadi hoones. Esimene kogunemine on 4. veebruaril kell 13:30 kirikus. Leeriõnnistamine toimub 20. mail. Lisainfo koguduse õpetajalt telefonil 55 650 722.

Jõuluaja jumalateenistused

IV advendi armulauaga jumalateenistus 24. detsembril kell 12:00
Teenistusel laulab Valtu kammerkoor

Jõuluõhtu jumalateenistus 24. detsembril kell 17:00
Kaasa teenib puhkpilliorkester
Jumalateenistusel toimub korjandus kiriku välistrepi renoveerimiseks. Annetuse tegemine on vabatahtlik, ning võimalik teha ka ülekandega:
EELK Rapla Maarja-Magdaleena kogudus EE471010802000894006
Siiras tänu kõigile aitajatele.

Pühapäevakool ootab lapsi
Kõik lapsed vanuses 6-12 on oodatud iga kuu 2. ja 4. pühapäeval pühapäevakooli kell 12:00-13:30. Tund toimub pastoraadi inglisaalis ja on tasuta.

Eespalvekogudused
Tartu praostkonnast on tuule tiibadesse saanud eestpalvekoguduste võrgustik. Rapla Maarja-Magdaleena kogudusel on rõõm 2017. aastal võtta eestpalvesse Kursi Maarja-Eliisabeti koguduse õed ja vennad Puurmani vallas Jõgevamaal. Palju õnnistusi Teile!
Kursi koguduse koduleht

Kevadine leerikool alustab pühapäeval, 5.veebruaril
Palume koguneda kella 12:00 kirikusse jumalateenistusele, mille järel (ca 13.30) räägime üldpõhimõtetest ja paneme paika leerikooli ajakava. Kui esimesel korral kohale tulla ei saa, on võimalik liituda ka hiljem. Leeriõnnistamine toimub nelipühal, 4.juunil.
Info: õpetaja Mihkel Kukk, tel 55 650 722; e-post: rapla@eelk.ee

Algamas on läbi aasta kestev Piiblikursus.
Esimene kogunemine toimub Põltsamaa Niguliste koguduses 27.-28. jaanuaril. Lisainfo.

Jõulujumalateenistuste videosalvestused

Koguduse nõukogu valimiste tulemused

6. novembril toimused EELK Rapla Maarja-Magdaleena koguduses juhtorganite valimised. Lisaks nõukogule valiti uus juhatus, revisjonikomisjon ja sinodi saadikud.

Juhatus

  • Esimees: Raivo Erm
  • Aseesimees: Peep Lohu
  • Liikmed: Aare Heinvee, Tiia Lään, Kaimo Räppo
Revisjonikomisjon
  • Esimees: Marju Teiverlaur
  • Liikmed: Kristjan Aller, Milvi Tammik
Sinodi saadikud
  • Raivo Erm, Aili Kuldkepp
  • asemikud: Peep Lohu, Lea Särekanno

RAPLA KOGUDUSE NÕUKOGU VALIMISED

pühapäeval, 6.novembril AD 1016

Iga nelja aasta tagant toimuvad kõigis EELK kogudustes valimised. Selleks kutsutakse kokku täiskogu kui kõige esinduslikuma koguduse juhtorgani koosolek, kus valitakse 7-30 liikmeline nõukogu, kelle ülesandeks on valvata koguduse majandustegevuse ja raamatupidamise üle, võtta vastu ja kinnitada eelarve ning valida järgmiseks neljaks aastaks juhatus, revisjonikomisjon või revident ja sinodi saadikud praostkonna sinodile. Koguduse täiskogusse kuuluvad kõik konfirmeeritud koguduse liikmed, kes on teinud jooksval või sellele eelneval aastal oma nimelise liikmeannetuse ja käinud vähemalt korra armulaual. Nõukogu liikmeks saab valida täiskogu liiget, kes on valimispäevaks saanud 18 aastaseks.
Rapla koguduse juhatus esitab uue nõukogu liikmekandidaatideks 20 inimest, kelle nimed kantakse valimisbülletääni. Iga allkirja vastu bülletääni saanud täiskogu liige märgib seal ära 5 nime, kelle poolt ta soovib oma hääle anda. Valimistulemused tehakse teatavaks kohe pärast häältelugemist.


NÕUKOGU KANDIDAADID

ALLER, KRISTJAN (40) – ARK Invest OÜ juhatuse liige (investeeringute haldus, ehitus- ja kinnisvaraalase juhtimisteenuse osutamine)
ERM, RAIVO (62) – Rapla kalmistuvaht, koguduse juhatuse esimees ja majandusjuhataja
HEINVEE, AARE (60) – endine Rapla vallavanem ja Riigikogu liige, koguduse nõukogu liige
KAUKVER, HENRI (34) – Lennuliiklusteeninduse AS arvutivõrkude haldur, koguduse nõukogu liige ja lastetöö tegija
KAUKVER, RIINA (58) – Rapla Veterinaarkeskuse loomatervise ja loomakaitse peaspetsialist, koguduse jutustaja
KULDKEPP, AILI (68) – Rapla Täiskasvanute Gümnaaasiumi õpetaja, koguduse nõukogu liige
LASNER, HELENA (31) – Põllumajandusuuringute Keskuse Taimetervise ja Mikrobioloogia labori juhataja kohusetäitja
LEIPALU, MARJE (73) – Leiko OÜ juhatuse esimees, koguduse revisjonikomisjoni liige
LOHU, PEEP (45) – Odenkat OÜ - ettevõtja, EELK Usuteaduse Instituudi üliõpilane
LÄÄN, HARRAS (54) – East Adviser OÜ - jurist
LÄÄN, TIIA (50) – Scania Eesti - finantsjuht
MIILEN, RUTH (29) – Ida -Tallinna Keskhaigla ämmaemand, Rapla Perearstikeskuse õde
MURURAND, IVO (67) – pensionär, koguduse juhatuse liige ja Kehtna Peetri kiriku kontaktisik
PERVIK, MARI (46) – NORDEA Panga personaliarenduse konsultant, koguduse nõukogu liige
RÄPPO, KAIMO (40) – MERCATORIA - advokaat
SÄREKANNO, LEA (66) – pensionär, koguduse filiaali - Purku Samaaria koja perenaine
TAMMIK, MILVI (74) – pensionär, koguduse revisjonikomisjoni liige ja segakoori vanem
TEIVERLAUR, MARJU (43) – Raikküla vallavalitsuse arendus- ja finantsnõunik, koguduse juhatuse liige
TOHT, MAREK (34) – Teraskompanjon AS projektijuht, koguduse nõukogu liige
VITSUR, JAAK (64) – Raplamaa Partnerluskogu tegevjuht
Armas kirikuline!

Tuleval aastal tähistatakse kogu maailmas reformatsiooni 500.aastapäeva. Kõigi pühakute päeva eelõhtul, 31.oktoobril 1517.aastal naelutas augustiini ordu munk Martin Luther Wittenbergi lossikiriku uksele oma kuulsad 95 vaidlusteesi tollal laialt levinud indulgentside ehk patukaristuse kustutuskirjade müügi vastu. See väljaastumine tekitas protsessi, mis muutis mitte ainult kirikut, vaid kogu keskaegset Euroopat. Selle tulemusena eraldusid 16.sajandil katoliku kirikust nn reformeeritud harud, millest peamised olid luterlus, kalvinism ja anglikanism ehk inglise riigikirik. Esimesed luterlikud vaimulikud jõudsid Eestisse juba 1523.aastal.

Usupuhastuse suurjuubelit tähistab meie Eesti Evangeelne Luterlik Kirik terve aasta erinevate üritustega. Avaakordiks on tänavu 9.oktoobril Tallinna Oleviste kirikus toimuv oikumeeniline jumalateenistus, kuna just selles kirikus alustasid Tallinnas tegevust esimesed refomatsioonimeelsed jutlustajad. Suuremaks ettevõtmiseks on tuleva aasta 26.-27.mail Tartus toimuv EELK kongress, millega tähistatakse ühtlasi 100 aasta möödumist I Eesti kirikukongressist, mis võttis suuna vaba rahvakiriku loomisele. Peapiiskop Urmas Viilma on teinud üleskutse istutada reformatsiooniaasta jooksul üle Eesti 500 õunapuud meenutamaks väidetavat Lutherile kuuluvat ütlust, et kui ma teaksin, et homme on viimnepäev, istutaksin ma täna veel õunapuu. Rapla kiriku 115.aastapäeva jumalateenistuse järel sai reformatsiooniõunapuu ehtima ka meie kirikuaeda.

Lisaks sellele on tänavu sügisel ja eeloleval talvel kõigis Eesti luterlikes kogudustes ees uute nõukogude valimised. Rapla koguduses toimuvad need juba pühapäeval, 6.novembril. Nende õnnestumise nimel kutsun kõiki koguduse liikmeid aktiivselt kaas lööma. Esmalt palun anda juhatusele teada nendest inimestest, kes teie arvates võiksid järgmisel neljal aastal osaleda meie koguduseelu juhtimises ning seejärel tulla valmispäeval hääletama. Nii kiriku kui ka üksikkoguduse ülesandeks ja eesmärgiks maailmas on juhtida inimesi pääsemisele ning tõe tundmisele. Selleks andis Jeesus oma õpilastele ülesande: “Minge kõike maailma, kuulutage evangeeliumi kogu loodule!” (Mk 13,10)

Iga konkreetse koguduse ülesanne on selle eesmärgi saavutamine oma kihelkonnas ja nende inimeste keskel, kellele koguduse töö on suunatud. Vaimuliku elu juhtimise eest koguduses vastutab õpetaja, kes on koguduse vaimulik juht ja karjane. Õpetajale on koguduse usulisel ja kõlbelisel ülesehitamisel ning tegevuse edendamisel abiks nõukogu, kes valitakse täiskogu ehk kõigi hääleõiguslike koguduseliikmete poolt. Hääleõiguslik on selline koguduse liige, kes on jooksval või sellele eelnenud aastal tasunud nimelise liikmeannetuse ning käinud vähemalt korra armulaual. Nõukogu ülesanne on valvata koguduse majandustegevuse ja raamatupidamise üle, võtta vastu ja kinnitada eelarve ning valida juhatus, kes valitseb koguduse materiaalse vara üle, juhib igapäevast majandustegevust, korraldab töösuhteid ja esindab kogudust kui juriidilist isikut erinevates toimingutes. Lisaks valib nõukogu saadikud praostkonna sinodile ning vakantsi korral ka kogudusele uue õpetaja. Nõukogu poolt valitud revisjonikomisjoni või revidendi ülesandeks on koguduse majandustegevuse ja raamatupidamise revideerimine ning hinnangu andmine tulude ja kulude eelarvele ja aruandele.

Võtkem siis väga tõsiselt neid ülesandeid, mida meilt ka järgmisel neljal aastal oodatakse, sest see ei ole ainult meie töö, vaid Jumala töö, mis meie kätte on usaldatud. Ärgu ükski meist oma talente maha matku, vaid pangem käed julgelt adra külge, sest Issanda viinamäel on lõikust palju, aga töötegijaid pisut.

Õnnistatud ajalikku ja vaimulikku lõikuseaega soovides

Mihkel Kukk

koguduse õpetajaKevadine leerikool alustab pühapäeval, 7.veebruaril 2016. Kogunemine jumalateenistuse järel kell 13:30 kirikus, registreerimine kohapeal.

13. sept 2015 alustab uut õppeaastat pühapäevakool. Koguneme kl 12:00 kirikus ja osaleme jumalateenistusel. Pärast teenistust tutvumine. Järgmised tunnid toimuvad pastoraadi hoones (valge maja jõe ääres) inglisaalis iga kuu 2. ja 4. pühapäeval. Täpsemat infot leerikooli ja pühapäevakooli kohta vaata vasakult menüüst.
Täpsem info koguduse kantseleist.

Olete väga oodatud!12. jaanuar 2015
LEERIKOOL KEVAD 2015
Kevadine leerikool alustab 1. veebruaril. Koguneme kohe pärast jumalateenistust kirikusse (kui on väga külm, toimub jumalateenistus pastoraadi suures saalis ja kogunemine siis samuti saalis). Soovituslik on leerilastel osaleda ka jumalateenistusel. Tulla võivad ka need, kes pole veel ristitud. Leeriõnnistamine toimub 1. nelipühal.
Täpsem info koguduse kantseleist või kirikuõpetajalt (kontaktid vasakul menüüs).


7. dets 2014
JÕULU KÄSITÖÖ NÄITUS-MÜÜK
Pühapäeval, 14. detsembril kell 10-15 suur jõulu käsitöö näitusmüük pastoraadis koos Logose vaimuliku
kirjanduse raamatuleti ja loosilauaga, kus iga loos võidab; inglisaalis kohv, küpsetised ja piparkoogid. Kõik on väga oodatud!

7. detsember 2014
JÕULUKONTSERDID RAPLA KIRIKUS
K 17. dets, kl 18.00 - Raplamaa noortekooride jõulukontsert
P 21. dets, kl 18.00 - Jõuluöö laps - Nele-Liis Vaiksoo, Jassi Zahharov ja Margus Kappel
R 26. dets, kl 17.00 - Ansamber Karavan ja Karl Madis koos Getter Jaani ja Uku Suvistega
P 28. dets, kl 19.00 - Jõulupuudutus - Maarja-Liis Ilus, Koit Toome ja Jorma Puusaag

JÕULUAJA JUMALATEENISTUSED 2014
Lisaks tavapärastele pühapäevastele teenistustele:
14. dets, kl 15 - Samaaria kojas Purkus
23. dets, kl 10 - Rapla Hooldekseskuses
24. dets, kl 15 - Kehtna Peetri kirikus, Kehtna segakoor
kl 17 - Rapla kirikus, Maarja koor, pasunakoor
kl 22 - Rapla kirikus, Riinimanda koor
25. dets, kl 12 - Rapla kirikus, armulauaga, ristimis- ja leeripüha, segakoor
26. dets, kl 10 - Kalbu hooldekougus
kl 11- Keava raamatukogus

31. dets, kl 23.30 aastavahetuse vigiilia Rapla kirikus
01. jaan, kl 12 - uusaasta jumalateenistus Rapla pastoraadi saalis


30. juuli 2014
Sügisene leerikool ja pühapäevakooli uus hooaegSügisene leerikool ja pühapäevakool alustavad vanavanemate päeval, mis on 14. septembril.
Nii leerilapsed kui ka pühapäevakooli lapsed on oodatud vanavanemate päeva pidulikule perejumalateenistusele ning palume jääda pärast teenistust hetkeks kirikusse - leerilapsed leerikooli õpetaja juurde ja pühapäevakoolilapsed oma õpetaja juurde. Saame omavahel põgusalt tuttavaks, tutvustame edasisi plaane ja lepime kokku, kus ja millal toimub järgmine tund.

Sel kooliaastal alustab pühapäevakooli juures lastekoor, mida hakkab juhatama Urve Uusberg. Esimene laulmine toimub 28. septembril kl 12 algavas pühapäevakooli tunnis.

Pühapäevakooli ja ka leerikooli kohta saab rohkem lugeda vasakult menüüst vastava nupukese alt. Lisainfo koguduse kantseleist.

Olete väga oodatud!


12. mai 2014
Raplamaa palvepäev laupäeval, 17. mail kl 16.00-18.30 Varbola linnusel


Vastavalt Eesti Evangeelse Allianssi ja Agape Eesti üleskutsele korraldada 17. mail kõigis Eesti maakondades maakondlik palvepäev, oleme oma väikese toimkonnaga plaaninud Raplamaa koguduste palvepäeva pidada Varbola linnuses. Juhul kui sajab vihma, viime ürituse üle Varbola rahvamajja. Kutsume soojalt teid ja teie koguduse liikmeid ühinema koos oma maakonna kristlastega palves, ülistuses ja osaduses.

Suurem osa teenistusest keskendub palvele ning kuuleme ka palju head muusikat. Samaaegselt toimub eraldi programm lastele. Kui Jumal lubab, peame pärast palveteenistust lõkkeplatsi ääres ühise pikniku, kuhu palume kaasa võtta piknikukorvi, millest jätkuks endale ja sõbrale.

Palveteenistuse orienteeruv ajakava:
15.30 kogunemine
16.00 algusmuusika
16.05 tervitus ja avapalve
16.15 vaimulik sõnum

16.30 juhised ja sissejuhatus palveteemadesse
Palveks moodustame lähestikku istujatest väikesed grupid ja juhatame palvet lavalt teemade kaupa. Igale palveteemale otsime koguduse esindajaid, kes on valmis paari lausega seda teemat eelnevalt tutvustama. Seejärel anname gruppidele umbes 5 minutit aega antud teema isekeskis läbi palvetada.

EEA poolt soovitatud palveteemad on järgmised:
1. Raplamaa kogudused ja nende juhid ning koguduste omavaheline koostöö
2. Raplamaa inimesed, nende mured ja vajadused
3. Eesti president, riigikogu, valitsus ja kohalikud omavalitsused
4. Teised riigid ja kriisiolukorrad maailmas (Ukraina, Süüria, Kesk-Aafrika jne)
5. Meedia ja kultuur (TV, raadio ja sotsiaalmeedia osa inimeste mõtlemise kujundamisel)
6. Evangelism ja misjonitöö kodu- ja välismaal

17.15 Meie Isa palve
lõpulaul
jätkub ülistus, piknik ja vaba lava
18.30 koduteele minek26.02.2014
Leerikool alustab taas


Kevadine leerikool alustab pühapäeval, 2. märtsil. Kogunemine kirikus kohe pärast jumalateenistust umbes kell 13.30. Leeritunnid toimuvad pühapäeviti samal ajal pastoraadi inglisaalis. Ristimine ja
leeriõnnistamine on nelipühal, 8.juunil.
Info koguduse õpetajalt tel 55 650 722.22.01.2014
Rapla pühapäevakoolis tegid lapsed multifilmi

http://www.youtube.com/watch?v=zUtRjWmbGM4Uudis Eesti Kirikus:
http://www.eestikirik.ee/rapla-puhapaevakoolis-tegid-lapsed-multifilmi/14.12.2013
21. detsembril 2013 toimub suur jõuluseiklus-perepäev "Jõululast otsimas".
Tule sinagi!


20. august 2013
Pühapäevakooli uus õppeaasta
Pühapäevakool alustab uue õppeaastaga 8. septembril kl 11:00 pastoraadi inglisaalis. Pärast tundi osaleme vanavanemate päeva pidulikul ja omanäolisel jumalateenistusel, kuhu on oodatud kogu pere, eriti kõik vanaemad ja -isad. Pärast teenistust ootab meid koogilaud.

Mida uut sel õppeaastal?
- uus pühapäevakooli toimumise kellaaeg - kl 11:00-12:00.
- uus muusikaõpetaja - Kristi Hinsberg, kes on muusik, meie koguduse orelimängija, Rapla muusikakooli õpetaja, muusikaürituste korraldaja.

Mis on pühapevakool?
Pühapäevakoolis jutustame põnevaid piiblilugusid, mängime, laulame, meisterdame, teeme näidendeid, esineme kirikus ja vahel võtame ette ka väikse väljasõidu. Mõned meie varasemad tegemised on kirjas vasakul menüüs pühapäevakooli all.

Pühapäevakooli ootame kõiki lapsi vanuses 5-12 aastat, nii uusi kui juba tuttavaid lapsi. Pühapäevakool toimub igal pühapäeval Rapla kiriku pastoraadis kell 11:00-12:00. Tunnid on tasuta.

Juba ootame teid!

20. august 2013
Sügisene leerikool

Sügisene leerikool alustab 8. septembril pärast jumalateenistust kl 14.00. Tunnid toimuvad pühapäeviti pärast jumalateenistust pastoraadi inglisaalis.
Leeriõnnistamine toimub 25. detsembril esimese jõulupüha jumalateenistusel.
Vaata lähemalt infot leerikooli kohta vasakult menüüst.
Olete oodatud!Rapla Kirikumuusika Festival 2013
- kava, video

Leerikool alustab tööd 7.aprillil 2013 peale jumalateenistust.

õpetaja Mihkel Kukk ja sekretär Anneli Kukk on töölähetusel Vancouveris, Kanadas ajavahemikul 1.12.2012 - 31.05.2013. Neid asendab diakon Kalle Kõiv ja juhatuse esimees Raivo Erm (vt kontaktid).

11. novembril 2012 valiti koguduse juhtorganid
Rapla koguduse täiskogu koosolekul 11.novembril valiti järgmiseks neljaks aastaks koguduse  15-liikmelisse nõukokku:
Raivo Erm, Aare Heinvee, Henri Kaukver, Aili Kuldkepp, Valentin Kütt, Marje Leipalu, Mati Leipalu, Ivo Mururand, Mari Pervik, Inge Sepp, Milvi Tammik, Mait Teiverlaur, Marek Toht, Anne Unga ja Rein Unga.
Asendusliikmeteks jäid Kaie Kensap-Kukk, Sirje Mururand, Vaike Pääsuke, Lea Särekanno ja Jaan Truuts.

Samal päeval toimunud uue nõukogu esimesel koosolekul valiti koguduse juhatus koosseisus:
Raivo Erm (esimees), Mati Leipalu (aseesimees) ning liikmed Anne Unga ja Ivo Mururand.

Revisjonikomisjoni liikmeteks valiti Valentin Kütt, Marje Leipalu ja Milvi Tammik.

Sinodi saadikuteks said Raivo Erm ja Mati Leipalu ning asemikeks jäid Aili Kuldkepp ja Anne Unga.


10. märtsil jääb pühapäevakooli tund ära! Mõelgem seekord siis Jumalale eraldi.
Järgmine tund on 17. märtsil.


18.12.2012
Pühapäevakooli jõuluvaheaeg
Järgmine pühapäevakooli tund on 13. jaanuaril. Seniks õnnistatud jõulupühi ja head vana aasta lõppu!
Kohtumiseni!


27.11.2012
Jõulupühade jumalateenistused


Esmaspäeval, 24. detsembril

kell 14
jõulujumalateenistus Kehtna Peetri kirikus

kell 15.30
jõulukontsert pasunakoorilt Rapla kirikus

kell 16
jõuluõhtu jumalateenistus Rapla kirikus, Maarja koor ja pasunakoor

Teisipäeval, 25. detsembril

kell 12
I jõulupüha jumalateenistus, laulab segakoor

kell 14
jõulujumalateenistus Rapla haiglas

Kolmapäeval, 26. detsembril

kell 10
jõulujumalateenistus Kalbu hooldekodus

kell 11
jõulujumalateenistus Keava raamatukogus

Kõik on oodatud!


27.11.2012
Jõuluaja kontserdid Rapla kirikus

Jõuluajal kostab Rapla kirikus kaunis jõulumuusika eriliselt sageli. Koorimuusika kõlab igal advendiaja jumalateenistusel, aga mitte ainult. Jõuluajal Rapla koguduses toimuv on täpsemalt kirjas koguduse kuukavas.

Kontserdid Rapla kirikus:

1. detsembril kl 17 kõlab advendiaja alguse ürituse raames Kaari Sillamaa oratoorium „Kristus“ (sissepääs tasuta)

9. detsembril kell 17 kontsert „Jõulud südames“, laulavad Birgit Õigemeel ja Mihkel Mattisen Täispilet 12€, sooduspilet 11€ (õpilane, tudeng, pensionär), grupipilet 10€ (vähemalt 15 pileti korraga ostmisel), kuni 6 aastased lapsed k.a saavad kontserdile tasuta.

19. detsembril kell 18 Raplamaa noortekollektiivide jõulukontsert

23. detsembril kell 18 Arsise kellade ansambli jõulukontsert. Kaastegevad Rahvusooper Estonia solistid Oliver Kuusik ja Rauno Elp. Täispilet 10€, sooduspilet 8€ (õpilane, tudeng, pensionär), lapsed kuni 7 eluaastat k.a. tasuta.

26. detsembril kell 19 kontsert "Jõuluää tähed", laulavad Maria Listra ja Jassi Zahharov, lauljaid saadab klaveril maestro Margus Kappel. Täispilet 14€, sooduspilet 13€ (õpilane, tudeng, pensionär), lapsed kuni 7 eluaastat k.a. tasuta.

5.jaanuaril kell 17 kontsert - Riinimanda 20!

Tulge kuulama ja kiriku ilu nautima!


24.10.2012
Koguduse nõukogu valimised


Rapla koguduses valitakse 11. novembril 2012 kohe pärast jumalateenistust 15 uut nõukogu liiget.


Jeesus andis oma õpilastele ülesande: "Minge kõike maailma, kuulutage evangeeliumi kogu loodule!" (Mk 13,10) Issanda käsu täitmiseks rajatud Kiriku lahutamatu osana on Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) eesmärgiks juhtida inimesi pääsemisele ja tõe tundmisele. Selleks aitab kaasa "Jumala sõna kuulutamine ja sakramentide jagamine ning sellest tulenevalt haridus-, diakoonia- ja misjonitöö tegemine ja muul viisil kristliku usu ja armastuse levitamine, edendamine ja süvendamine. Oma ülesannet täites seisab EELK Jumala loodud elu pühaduse eest ning teenib kõlblust, õiglust ja rahu ühiskonnas ning üksikinimeste elus." (EELK põhikirja �������§167; 3).

Iga nelja aasta tagant toimuvad kõigis EELK kogudustes täiskogu koosolekud nõukogu valimisteks. Nõukogu ülesanne on valvata koguduse majandustegevuse ja raamatupidamise üle ning võtta vastu majandusaruanne ja eelarve. Koguduseelu jooksvaks juhtimiseks valib nõukogu juhatuse. Nõukogu ülesandeks on ka kogudusele õpetaja valimine ja nõusoleku andmine abiõpetaja või diakoni ametissemääramiseks.

Täiskogusse kuuluvad kõik konfirmeeritud koguduse liikmed, kes on tasunud oma iga-aastase liikmeannetuse ja käinud regulaarselt armulaual.

Teie ees on juhatuse poolt esitatud kandidaadid, kes on selleks ka oma nõusoleku andnud. Koguduse õpetaja on nõukogu liige ameti poolest. Palusime kandidaatidel vastata, millega nad saavad järgmise nelja aasta jooksul oma kogudusele kõige enam kasulikud olla.

Nõukogu kandidaadid (vaatamiseks klõpsa lingil)22.08.2012
Pühapäevakooli uus hooaegPühapäevakool alustab uuesti 9. septembril, kell 12.00. Osaleme vanavanemate päeva jumalateenistusel, seega on kirikusse oodatud lisaks lastele ka nende vanemad ja vanavanemad.

16. septembril algusega kl 12.00 toimub suur pühapäevakooli tordisöömine, räägime, kes mida suvel tegi ja tutvume uute lastega.

Edaspidi läheb pühapäevakool edasi nii nagu ikka: jutustame põnevaid piiblilugusid, mängime, laulame, meisterdame, teeme näidendeid, esineme kirikus ja vahel võtame ette ka väikse väljasõidu. Meie varasemad tegemised on kirjas vasakul menüüs pühapäevakooli all.

Pühapäevakooli ootame kõiki lapsi vanuses 4-12 aastat - nii uusi lapsi kui ka neid kes pühapäevakooliga juba tuttavad. Pühapäevakool toimub igal pühapäeval Rapla kiriku pastoraadis kell 12.00-13.30. Pühapäevakool on tasuta.

Juba ootame teid!

22.08.2012
Sügisene leerikool

Sügisene leerikool alustab 9. septembril! Lühem info leerikooli kohta vasakul menüüs.
Kõik on oodatud!


XX Rapla Kirikumuusika Festival  7. - 22. juuli 2012 (PDF). Voldik (PDF). Plakat (PDF)

Kultuurikeskused, kust saab eelmüügis 30. juunini soodsamalt pileteid osta:
Rapla Kultuurikeskus, Kuimetsa rahvamaja, Järvakandi Kultuurihall, Valtu Seltsimaja, Valgu rahvamaja, Märjamaa rahvamaja, Käru vallavalitsus.

Eelkooliealistele sissepääs tasuta.


25. juuni 2012

Pühapäevakool on suvepuhkusel. Alustame taas septembris. Kõik lapsed on oodatud!

Kohtumiseni!


Lääne-Harju praostkonna laste- ja noortepäev Raplas

Pühapäeval, 22. aprillil kl 10.45-16.30 toimub Rapla kirikus Lääne-Harju praostkonna laste- ja noortepäev.

Päeva eesmärk on tutvustada Lääne-Harju praostkonna pühapäevakooli lastele ja õpetajatele Rapla Maarja-Magdaleena kirikut, kogudust, Rapla linna, tugevdada sidemeid praostkonna pühapäevakooli õpilaste ja õpetajatega, vahetada teiste õpetajatega kogemusi ning leida uusi koostööpunkte, et pühapäevakoolide tegevust mitmekülgsemaks, põnevamaks sisukamaks ning lastesõbralikumaks muuta.

Jumalateenistus on sel pühapäeval lastekeskne, esineb praostkonna pühpäevakoolide lastest moodustatud ühendkoor. Pärast teenistust on lastele organiseeritud põnevad mängud.

Osalejaid on umbes 80.

Kristuspäeva palvepäev Raplas

11. veebruaril toimub Raplas Kristuspäeva palvepäev. Selle raames toimub palve seminar, algusega kell 15.00 pastoraadi saalis.

Kell 17.00 toimub Rapla Kultuurikeskuses kontsert-mõtisklus "Palve", kus astuvad üles Tõnis Mägi ja Tallinna Jaani koguduse õpetaja Jaan Tammsalu.

Tõnis Mägiga koos on sajad tuhanded kord koos laulnud: „Looja hoia Maarjamaad“. Looja on meie väikest maad ja rahvast hoidnud. Tundlikumad meist taipavad, kui väga me vajame ka täna Looja hoidmist.

Kaks sõpra - armastatud muusik Tõnis Mägi ning EELK Tallinna praost Jaan Tammsalu - on ühiselt ettevalmistanud kontsert-mõtiskluse „Palve“. Esitlusele tulevad tuntud laulud Tõnis Mägi repertuaarist ja mõtted Jaan Tammsalu värskest kogumikust „Vaimulikud mõtisklused“.

Loodame, et see kontsert annab oma ilusa osa, et häälestada oma süda ja hing palvelainele.

Piletite hinnad: täispilet: 7 EUR, sooduspilet (õpilane, tudeng, pensionär): 5 EUR
Alla 7 aastased lapsed ning invaliidid saavad kontserdile tasuta.

Piletid müügil enne algust kohapeal.
Kontserti algus 17.00, uksed avatakse 16.30

Palvepäeva kontsertile järgneb kell 18.15 oikumeeniline tänu- ja õnnistamise palvus, samuti kultuurikeskuses.

Piiblitunnid

Piiblitunnid jätkuvad pärast väikest jõuluvaheaega ka uuel aastal, igal neljapäeval kl 17.00 pastoraadi inglisaalis. Jätkame Peetruse kirja 1. peatükiga. Kõik on oodatud osalema!


Leerikool alustab taas

Kevadine leerikool alustab pühapäeval, 22. jaanuaril 2012 kell 13.30. Leeriõnnistamine on 1. ülestõusmispühal, 8. aprillil. Täpsem teave leerikooli kohta vasakul menüüs.


Jõuluaja kontserdid Rapla kirikus

"Erilised jõulud" - Dave Benton koos Tõnis Mägi ja Meero Muusiku tütarlasteansambliga.
Laupäev, 10. detsember kl 19.00
Piletid eelmüügist 10€, kohapeal 12€.
Sooduspiletid eelmüügist pensionäridele ja lastele vanuses kuni 7 aastat 7€.

"Jõuluvalgus" Getter Jaani, Koit Toome, Karl Madis koos tütarlaste vokaalaansambliga “Bel Fiore"

Pühapäev, 18. detsember kl 19.00
Pileti hind 9.90€. Soodustusi ei ole.  Kuni 5-aastane süles istuv laps saab kontserdile tasuta.

"Jõulukontsert" esinevad Rapla noortekollektiivid
Kolmapäev, 21. detsember kl 18.00

"Jõulutähed" Hanna-Liina Võsa, Oliver Kuusik Rahvusooperist Estonia
Teisipäev, 27. detsember kl 19.00
Pileti hind 12.50€.
Soodustusi ei ole.  Kuni 5-aastane süles istuv laps saab kontserdile tasuta.

Käsitöö näitusmüük
1. detsember 2011

Pühapäeval, 10. detsembril kell 10-15 toimub pastoraadis koguduse käsitööringi iga-aastane jõulu käsitöö näitusmüük.
   
Kohal kristliku kirjastuse Logos raamatulett.

Inglisaalis pakutakse kohvi ja suupisteid.


Advendiaja algus Raplas
20. november 2011

Advendiaja alguse pidulik tähistamine on Rapla kandi rahva jaoks saanud juba traditsiooniliseks ürituseks, mida oodatakse peaaegu sama pikisilmi kui jõulupühi.

Advendi eelõhtul 26. novembril algusega kell 18.00 tähistatakse Rapla kirikus ootusaja algust ja süüdatakse küünlatuli, mis saadetakse kõigisse Rapla kihelkonna valdadesse. Teenistusel laulavad Maarja koor ja Rapla muusikakooli õpilased.

Pärast teenistust suundutakse kirikuparki, kus kell 19.00 süüdatakse tuled Rapla linna jõulupuul.


Advendiaja alguse tähistamine jätkub tegelikult veel järgmisel päevalgi, kui pühapäeval, 27. novembril kell 12 toimub Rapla kirikus I advendi armulauaga jumalateenistus ja tähistatakse kirikuaasta algust. Teenistusel laulavad segakoor ja pühapäevakooli lapsed.

Tule ja saa osa tõeliselt kaunist sündmusest!


Isadepäeval on kõik isad oodatud Rapla kirikusse!
6. november 2011

Juba aastaid tähistatakse Eestis lisaks emadepäevale ka isadepäeva. Isa iseloomustavad sõnad on tugevus, julgus, töökus, humoorikus. Tihti on just isa oma lastele olulisimaks suunajaks ja teenäitajaks elus.

Kutsume kõiki isasid, vanaisasid, ristiisasid ja tulevasi isasid eeloleval pühapäeval, 13. novembril kell 12 meie kirikusse pidulikule isadepäeva perejumalateenistusele. Mõtiskleme üheskoos maiseks isaks olemisest, aga ka Jumalast kui Loojast ja Isast. Isasid tervitavad lauluga koguduse pühapäevakooli lapsed.

Usume, et isadepäeva jumalateenistus on suurepärane võimalus koos perega meie isadele tänu ja austust avaldada.


Pildid koguduse väljasõidult
20. juuli 2011

17. juulil toimus koguduse väljasõit Rannamõisa ja Mustamäe Maarja-Magdaleena kogudustesse, kus teenis kaasa ka meie õpetaja ja laulis meie koguduse segakoor. Väljasõidu pildid.


Meie pühapäevakooli lapsed osalesid Lääne-Harju praostkonna pühapäevakooli laagris
15. juuni 2011

Lääne-Harju praostkonna lastelaager toimus 9.-11. juunil Saku vallas EELK Talu laagrikeskuses. Laagri peateema oli Taevaisa perekond. Lähemalt tutvuti Piiblist tuntud Sakkeuse looga. Aega veedeti väga mitmekülgselt - täideti Sakkeuse töövihikut, valmistati omanimeline T-särk ja oma pill, Päästeameti töötajad rääkisid ohtudest veekogus ujumisel, õpetasid kasutama ujumisvesti ja päästerõngast, jagasid lastele teadmisi tuleohutusest, õnnetusjuhtumi puhul tegutsemisest. Lisaks katsusid lapsed jõudu laagri olümpial, valmistati kaunis laagri kirik, kus toimus ka jumalateenistus. Muidugi nauditi ka grilliõhtuid ning vanade ja uute sõpradega mängimist.

Pühapäevakool Rapla kiriku juures kestab läbi suve, kui lastel on koolivaheaeg ja rohkem vaba aega. Pühapäevakool jätkub ka sügisel.

Pühapäevakoolis tutvustame lastele piiblilugusid, selgitame kiriklike pühade tähendust, räägime palvest tehes seda kõike mängimise ja meisterdamise, aga ka laulude ja lugude jutustamise abil. Jumala üks ilusamaid meistriteoseid on loodus. Selle tundmaõppimiseks on plaanis läbi viia väiksemaid matkakesi. Me soovime kaasa aidata lapsevanematel oma lapse väärtushinnangute kujundamisele, õpetades lastele hoolivust, andeks palumist ja andeks andmist, et laste südames võiks olla rõõm ja rahu selles rahutus maailmas.
 
Pühapäevakool toimub igal pühapäeval kell 12.00 pastoraadi inglisaalis aadressil Kalda 2. Oodatud on lapsed vanuses 4-12 aastat.

Liituda võib igal ajal. Pühapäevakool on lastele tasuta. Lisainfo koguduse kantseleist.

Jeesus ütles: "Laske lapsed olla ja ärge keelake neid minu juurde tulemast, sest selliste päralt on taevariik!" (Matteuse evangeelium 19:14)

Olete väga oodatud!


Teeliste kirik avatud
1. juuni 2010

Suvekuudel on Rapla kaunis kahe torniga kirik avatud kõigile teelistele! Kirik on avatud T-L kell 10-17, P kell 10-15. Tere tulemast!